Kaikki näkemisestä syys2015-talvi2016 - page 10

OPTIKKOLIIKE MAMAS & PAPAS
iin
on huolella koottu valikoima alan par-
haita kehyksiä naisille ja miehille.
Toimitusjohtaja Marja-Leena Valkonen
kertoo, että käytämme vain luotettavien
toimittajien parhaita kehyksiä ja linsse-
jä, lisäksi käymme vuosittain kansainvä-
lisillä optisen alan messuilla, josta poi-
mimme trendikkäät kehysuutuudet.
Hinta ei ole silmälasien valinnassa enää
ainoa valintaperuste, tänä päivänä asiak-
kaat haluavat panostaa entistä enemmän
näkemisen mukavuuteen ja tyyliin.
Erityisesti monitehosilmälasiasiakkaat
haluavat investoida laadukkaisiin lins-
seihin ja kehyksiin. Silmälaseja vaihdel-
laan nykyisin useammin, samoin kuin
muitakin asusteita ja asuja.
Tunnelmallisessa Optikkoliike Mamas
& Papasissa optikko Harri
Tarpeenniemi tekee vankalla kokemuk-
sella näöntutkimukset ja puoliso Marja-
Leena Valkonen valitsee asiakkaan tyy-
liin-, toiveisiin- ja kukkarolle sopivat
kehykset ja linssit.
HÄMEENLINNA
PIEKSÄMÄKI
OPTIKKO JA KELLO SEPPÄNEN
on yli
70 vuotta Pieksämäellä toiminut optisen
sekä kello- ja kulta-alan perheyritys.
Meillä on vankka ammattitaito jo kol-
mannessa sukupolvessa. Panostamme
laajaan tuotevalikoimaan sekä erinomai-
seen palveluun. Laadukkaiden tuotteiden
joukosta löytyy pienten valmistajien yksi-
löllisiä tuotteita kuin myös maailman tun-
netuimpia brändejä. Vierailemme joka
vuosi Pariisin ja Milanon messuilla joista
löydämme aina uusia tuulahduksia
mukaan tuotavaksi. Yksityisenä yritykse-
nä valitsemme itse kehyksemme ja voim-
me näin ollen vastata asiakkaidemme toi-
veisiin. Oman maahantuontitoiminnan
ansiosta saamme hyllyymme myös yksin-
myyntimallistoja ilahduttamaan asiakkai-
tamme
Tällä hetkellä meillä työskentelee kaksi
optikkoa ja kaksi silmälääkäriä. Laaja
ammattilaisten verkosto sekä optikoiden ja
silmälääkäreiden yhteistyö mahdollistaa
talossamme kattavat silmien terveydenhuol-
lon tutkimukset kuten näöntutkimukset, pii-
lolasien sovitukset, kuivasilmäisyyskontrol-
lit, silmänpaineenmittaukset, ajokorttitar-
kastukset, silmänpohjatutkimukset ja silmä-
leikkausten jälkitarkastukset.
Silmälääkärimme kautta pääsee myös jatko-
tutkimuksiin sekä mm. kaihileikkauksiin.
Käytämme silmälasien valmistukseen maailman suu-
rimpien linssivalmistajien huipputuotteita sekä myös
kotimaisia laatulinssejä. Pidämme perinteistä käsityötai-
toa tärkeänä ja valmistammekin silmälasit omassa työpa-
jassa. Teemme myös silmälasien korjauksia ja huoltoja
nopealla toimituksella. Huolto ja korjaus tapahtuu odo-
tellessa ja silmälasit voit saada jopa samana päivänä.
Tervetuloa pajaamme ihastelemaan käsityötä ja vaikka
omien silmälasiesi valmistusta.
Kello- ja kultaseppämme huoltavat ja korjaavat kaiken-
laiset kellot, korut ja jalometallituotteet. Meiltä saat
myös korujen suunnittelu- ja valmistuspalvelut.
PUULAN OPTIIKKA JA KELLO
on kohta 20 vuotta
Kangasniemellä toiminut optisen sekä kello- ja kulta-
alan perheyritys. Palveluihimme kuuluvat optikon ja
silmälääkärin palvelut. Kello- ja koruvalikoimastamme
löydät tunnettuja suomalaisia brändejä mm. Kalevala
Koru, Lumoava, Leijona ja Citizen.
Laaja ammattilaisten verkosto sekä optikoiden ja silmä-
lääkäreiden yhteistyö mahdollistaa kattavat silmien ter-
veydenhuollon tutkimukset kuten näöntutkimukset,
piilolasien sovitukset, kuivasilmäisyyskontrollit, silmän-
paineenmittaukset, ajokorttitarkastukset, silmänpohja-
tutkimukset ja silmäleikkausten jälkitarkastukset.
Silmälääkärimme kautta pääsee myös jatkotutkimuksiin
sekä mm. kaihileikkauksiin.
Kello- ja koruvalikoimastamme löydät tunnettuja suo-
malaisia brändejä mm. Kalevala Koru, Lumoava, Leijona
ja Citizen. Kello- ja kultaseppämme huoltavat ja korjaa-
vat kaikenlaiset kellot, korut ja jalometallituotteet.
Ostamme myös romukultaa päivän hintaan.
KANGASNIEMI
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...28
Powered by FlippingBook