Kaikki näkemisestä syys2015-talvi2016 - page 4

Uuteen mallistoonsa Skagan suunnittelijat
hakivat vaikutteita skadinaavisesta sisus-
tusarkkitehtuurista. Mikä kuvaa parhaiten
modernia skandinaavista designia ja arkki-
tehtuuria? Usein ensimmäisenä tulevat mie-
leen sanat valoisa, pelkistetty ja luonnolli-
nen. Perinteisen skandinaavisen suunnitte-
lun ensimmäinen sääntö on, että muoto pal-
velee käyttötarkoitustaan. Kun Skagan suun-
nittelijat yhdistivät perinteen moderniin
tämän päivän muotokieleen syntyi uusi,
kokeilevampi – jopa runollinen design-
näkemys.
Uusi Skaga URBAN SPACE 2.0mallisto heijas-
taa pohjoismaisen sisustusdesignin parhaita
ominaisuuksia. Pehmeitä pastellisävyjä
yhdistettynä puun luonnollisiin sävyihin.
Geometrisia muotoja ja lämminsävyisiä
metal l ipintoja. Käyt töystäväl l isyyt tä.
Kestävyyttä. Hinta-laatu suhdetta.
Skagan URBAN SPACE 2.0 nos taa
Skandinaavisenmuotokielen rimaa korkeam-
malle
URBAN SPACE 2.0
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...28
Powered by FlippingBook